Ekspansja uprawnień pielęgniarek: wystawianie recept na coraz większą listę leków

Wśród profesjonalistów medycznych, którzy mogą wystawiać recepty na leki, znajdują się nie tylko lekarze i farmaceuci, ale również położne oraz pielęgniarki. Zdolność ta jest dostępna dla tych ostatnich pod warunkiem posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia specjalizujących się w pielęgniarstwie lub położnictwie, bądź tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Recepty mogą być wydawane przez pielęgniarki niezależnie lub jako część kontynuacji terapii zainicjowanej przez lekarza. Niemniej jednak, istnieją pewne ograniczenia – pielęgniarki nie mają zezwolenia na przepisywanie środków o silnym działaniu, substancji psychotropowych czy środków odurzających.

Jednakże, lista leków, które pielęgniarki mogą przepisać, jest dość obszerna. Na tej liście znajdują się środki zawierające substancje czynne takie jak metronidazol, lidokaina, klotrimazol, kwas foliowy, amoksycylina, trimetoprim, doksycyklina, tramadol i hydroksyzyna, między innymi.

Po przeprowadzeniu wstępnego badania lub badania fizykalnego, pielęgniarka lub położna ma prawo do przepisania takich leków jak: leki przeciwbólowe i uspokajające, antybiotyki, leki przeciwwymiotne, środki rozszerzające oskrzela, leki miejscowo znieczulające, płyny infuzyjne, leki stosowane w leczeniu niedokrwistości, a także witaminy i preparaty diety eliminacyjnej mlekozastępczej.

W ramach kontynuacji leczenia mogą również przepisać środki stosowane w leczeniu różnych schorzeń: chorób układu krążenia, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu moczowo-płciowego, układu kostno-mięśniowego oraz chorób układu endokrynnego.

Niedługo lista leków, które mogą być niezależnie przepisywane przez pielęgniarki, zostanie powiększona. Jest to wynikiem zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarki lub położne bez zlecenia lekarskiego.