Ogłoszenie ważnych zmian w zasadach opieki paliatywnej i hospicyjnej, które wejdą w życie od 1 kwietnia

Od pierwszego dnia kwietnia wprowadzone zostają nowe przepisy regulujące opiekę paliatywną i hospicyjną. Kluczowym elementem tych zmian jest eliminacja limitów finansowych, co jest spełnieniem obietnicy danego przez obecną Minister Zdrowia, Izabelę Leszczynę.

W dniu 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca „warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywne i hospicyjne”. Głównym celem tych zmian jest zniesienie limitów finansowych. Realizuje to wcześniej deklarowane plany Minister Zdrowia, Izabeli Leszczyny.

Minister Leszczyna po objęciu stanowiska podkreśliła, że celem zniesienia limitów nie jest samo zniesienie, ale zwiększenie dostępności usług. Przykładem może być opieka hospicyjna. Wspomniała też, że limity na opiekę paliatywną i hospicyjną zostają zniesione już od 1 kwietnia.

Kolejnym elementem zapowiedzi była informacja, że limity przestaną obowiązywać w oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach stacjonarnych i domowych oraz poradniach medycyny paliatywnej. Do tej pory, ograniczenia te nie dotyczyły jedynie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży.

Nowe wytyczne prezesa NFZ precyzują następujące zasady: nielimitowane finansowanie usług opieki paliatywnej i hospicyjnej – rozliczenie za świadczenia wykonane powyżej kwoty umowy będzie możliwe na wniosek świadczeniodawcy po upływie kwartału, w którym doszło do przekroczenia; pierwsza konsultacja lekarska musi mieć miejsce w dniu, gdy pacjent znajdzie się pod opieką hospicjum domowego – zmiana tego przepisu zapewni, że pacjent otrzyma konsultację lekarską już pierwszego dnia opieki hospicjum domowego lub dla dzieci; możliwość jednoczesnego rozliczania usług radioterapii paliatywnej (teleradioterapii i brachyterapii paliatywnej) oraz systemowego leczenia paliatywnego (chemioterapii, immunoterapii, terapii ukierunkowanej molekularnie i hormonoterapii) w trybie ambulatoryjnym lub jednodniowej hospitalizacji oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej; definiowanie możliwości korzystania z usług poradni medycyny paliatywnej przez pacjentów spełniających kryteria, które kwalifikują ich do długoterminowej opieki pielęgniarskiej w domu; doprecyzowanie kar umownych za wystawienie recepty na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom nieuprawnionym lub przez nieuprawnione osoby, bądź w przypadku, gdy nie ma ku temu uzasadnienia.