Biopaliwa: kluczowe informacje i ich znaczenie dla ograniczenia zużycia ropy

Wprowadzenie biopaliw, czyli paliw roślinnych, do codziennego użytku ma duże znaczenie dla ograniczenia importu oraz konsumpcji surowców ropopochodnych. W Polsce, wymóg dodawania biokomponentów do paliw jest regulowany prawem – konkretnie ustawą z 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 199 poz.1934).

Biodiesel to specyficzny rodzaj oleju napędowego, który zawiera komponenty w formie estrów metylowych. Produkcja tego typu paliwa bazuje na tłuszczach roślinnych, które są mieszanką estrów różnych kwasów tłuszczowych oraz glicerolu, jedynego alkoholu w tej mieszance. Tłuszcze te różnią się między sobą udziałem procentowym estrów glicerynowych, nazywanych również glicerydami.

Na terenie Polski bardzo popularną rośliną oleistą jest rzepak. Olej wytłaczany z jego nasion jest kluczowym składnikiem w produkcji biopaliwa przeznaczonego do napędzania silników wysokoprężnych. Pod względem struktury chemicznej, biopaliwo to jest mieszanką estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Proces przemiany estrowej (alkoholizy) oleju rzepakowego jest wywoływany przez metanol, a katalizatorem tej reakcji może być wodorotlenek potasu lub wodorotlenek sodu.

Wyróżniamy kilka rodzajów biodiesla. B100 to paliwo do silników wysokoprężnych, które składa się w 100% z FAME, czyli estru metylowego będącego samodzielnym paliwem silnikowym. Istnieją także odmiany biodiesla zawierające komponent biologiczny w formie estrów metylowych kwasów tłuszczowych, takie jak B20 (20% biodiesla i 80% oleju napędowego) oraz B80 (80% biodiesla i 20% oleju napędowego). Dostępne są również mieszanki estrów i oleju napędowego w innych proporcjach.

Oprócz biodiesla, istotnym elementem rynku biopaliw jest bioetanol, produkowany z biomasy i/lub biodegradowalnych części odpadów, takich jak zboża, ziemniaki, buraki, słoma, drewno czy rośliny trawiaste. Bioetanol stosowany jest jako paliwo.

Biokomponenty to składniki płynnych paliw silnikowych, które uzyskuje się z biomasy lub innych surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych. Z kolei biomasa jest to zbiór stałych lub ciekłych substancji rolniczych czy zwierzęcych, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części innych odpadów podlegających biodegradacji.