Parlamentarzyści Unii Europejskiej popierają eko-efektywne budownictwo

Przestrzenie mieszkalne i komercyjne w Europie odpowiadają za znaczące 40% całkowitego zużycia energii kontynentu. W odpowiedzi na to, niedawno członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, znanej jako ITRE, wyrazili poparcie dla inicjatywy opierającej się na wykorzystaniu częściowo samodzielnego zasilania przez budynki wybudowane po 2018 roku. Ten pomysł jest częścią sugerowanych poprawek do dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków.

Ustalono również, że członkowie Komisji dążą do zmniejszenia stawki VAT na materiały izolacyjne stosowane w budownictwie. Pragną również utworzyć Fundusz Efektywności Energetycznej, który miałby na celu wsparcie inwestycji publicznych i prywatnych w modernizację termiczną budynków. Dodatkowo, rozważana jest koncepcja utworzenia wspólnej strony internetowej dostarczającej informacji edukacyjnych i praktycznych porad na temat oszczędzania energii

W swoim raporcie, rumuński socjalista Silvia-Adriana Ţicău podkreśla konieczność promowania kolektorów słonecznych i pomp ciepła w całej Europie, umożliwiających budynkom produkcję własnej energii. Dodatkowo postuluje, aby każde państwo członkowskie określiło indywidualne cele w zakresie oszczędności energetycznej.

W kontekście tych propozycji, Komisja Europejska ma za zadanie opracować jednolitą definicję dla budynków o zerowym zużyciu energii. W przyjętym projekcie, Komisja ITRE wyraziła również oczekiwanie, że do 31 marca 2010 roku zostanie opracowana wspólna metodologia obliczania efektywności energetycznej budynków.

Twórcy projektu przewidują, że te zmiany w dyrektywie przyczynią się do zredukowania zużycia energii w całej Unii Europejskiej o 5% i podobnego spadku emisji CO2 w ciągu dziesięciu lat od wprowadzenia tej nowelizacji.