Odpowiednie korzystanie z wody – jak kształtować nawyki?

Zarówno statystyki, jak i rzeczywistość pokazują, że codzienne spożycie wody przez jednego obywatela Polski wynosi od 200 do 300 litrów. Tymczasem, społeczeństwo niektórych państw afrykańskich musi radzić sobie z dostępem do zaledwie 10 litrów tego cennego zasobu, a czasami zdarza się, iż cały dzień mijają bez możliwości skorzystania z wody pitnej. Dlatego Polska Akcja Humanitarna upomina się o zwrócenie większej uwagi na zużycie wody i podkreśla, że indywidualna odpowiedzialność oraz działania zmierzające do redukcji jej zużycia mogą realnie wpłynąć na globalne wydarzenia.

Problem jest poważny i skomplikowany. Od połowy XX wieku, populacja Ziemi potroiła się, co jest efektem tzw. eksplozji demograficznej. Aktualnie na naszej planecie żyje już ponad sześć miliardów ludzi, a prognozy na najbliższe 25 lat przewidują wzrost tej liczby do około ośmiu miliardów. Tak dynamiczne zmiany demograficzne mają ogromny wpływ na dostępność oraz jakość wody nadającej się do spożycia. Demografia rozwiniętych krajów wydaje się być stabilna, jednak w tych mniej rozwiniętych obserwuje się znaczny wzrost liczby mieszkańców, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.

Rozwój infrastruktury niezbędnej do zapewnienia dostępu do wody pitnej i technicznej na terenach poddanych intensywnej urbanizacji nie nadąża za dynamicznie rosnącymi potrzebami społeczności – informuje Polska Akcja Humanitarna na swojej stronie internetowej.