Poznaj założenia diety niskopurynowej, stosowanej w leczeniu dny moczanowej

Dieta niskopurynowa stanowi medycznie ugruntowany plan żywieniowy, stworzony z myślą o pacjentach zmierzających z gackiem dotkliwej nieprzyjemności – dny moczanowej. Propozycja ta skupia się na dążeniu do poprawy jakości życia tych, którzy zmagają się z reumatycznymi stanami zapalnymi. Ważne jest, aby zdobyć wiedzę na temat zaleceń dotyczących tej diety i uzyskać jasność co do jej potencjalnego wpływu na stan zdrowia.

Dieta niskopurynowa jest często omawiana jako narzędzie w walce z dną moczanową – powszechnym i niezwykle bolesnym schorzeniem, które według różnych źródeł może dotykać od 1 do 7% ludności. Statystyki pokazują, że choroba ta występuje częściej u mężczyzn, a czynnikiem ryzyka są wiek oraz genetyczne predyspozycje. Niekorzystną rolę pełni również nadmierna masa ciała i niezdrowe nawyki żywieniowe, które mogą sprzyjać wystąpieniu dny moczanowej. Główne objawy choroby to intensywne bóle stawów (szczególnie dotyczy to dużego palca u nogi), ich obrzęk, zaczerwienienie i ograniczenie ruchomości.

Diagnoza dny moczanowej opiera się na badaniach krwi (analiza poziomu kwasu moczowego) oraz na zdjęciach RTG i USG. Dodatkowo, lekarz może zdecydować się na pobranie płynu ze stawu w celu sprawdzenia obecności kryształów kwasu moczowego.

Aby zrozumieć, jak dieta może pomóc w złagodzeniu ataków dny moczanowej, warto najpierw wyjaśnić, czym są tzw. puryny, które powinniśmy ograniczyć. Są to organiczne związki występujące naturalnie w naszym organizmie i są przez niego produkowane. Są one związane z normalnym procesem obumierania komórek, które muszą być przetworzone. W zdrowym organizmie istnieje skuteczny mechanizm usuwania puryn.

Jednak aż 1/3 wszystkich puryn obecnych w organizmie pochodzi z zewnątrz, najczęściej z pożywienia. Zarówno puryny wytwarzane przez organizm, jak i te dostarczane z zewnątrz, są przekształcane w kwas moczowy. Około 90% tego „odpadu” jest ponownie wykorzystywane w procesach komórkowych, a pozostałe 10% jest wydalane z organizmu w postaci kału i moczu.