Rośnie popyt na produkty ekologiczne w Polsce

Zaobserwować można, iż sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce ewoluuje w błyskawicznym tempie. Dowodem na to są dane z ostatniego roku, które pokazują, że ilość gospodarstw rolnych opierających swoją produkcję na zasadach ekologicznych wzrosła o 27% i osiągnęła poziom 12 tysięcy. Co więcej, areał upraw ekologicznych powiększył się do 250 tysięcy hektarów, co plasuje nasz kraj na ósmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem powierzchni upraw ekologicznych.

Wycena rynku towarów ekologicznych w Polsce oscyluje między 200 a 300 milionami złotych. Jak informuje dr Jerzy Szymona z Akademii Rolniczej w Lublinie, rok ubiegły przyniósł pewną nowość – rolnicy po raz pierwszy nie musieli martwić się o zbyt swoich produktów ekologicznych. Zauważono bowiem wzrost zainteresowania takimi produktami ze strony firm zajmujących się przetwórstwem żywności.

Rozwijanie biznesu opartego na produkcji ekologicznej może być korzystne finansowo. Wynika to z dostępności funduszy unijnych, z których rolnicy mogą uzyskać nawet 70% zwrotu kosztów poniesionych na promocję zdrowej żywności. W dodatku, rolnicy będą mieli także możliwość skorzystania z finansowania przeznaczonego na programy mające na celu podnoszenie jakości produktów żywnościowych.