Wpływ pandemii i kwarantanny na zdrowie psychiczne

Świat w 2020 roku przysporzył społeczeństwom szereg wyzwań, które wymagają kompleksowego podejścia, żeby je rozwiązań. Skutki pandemii wymagają zastosowania zdecydowanych rozwiązań na różnych poziomach – od gospodarki po problemy psychiczne społeczeństwa.

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez nowo odkrytego koronawirusa. Choć głównym zagrożenie, jakie powoduje dotyczy zdrowia fizycznego, sytuacja pandemiczna ma też wpływ na kondycję psychiczną społeczeństwa. Skutki dla ludzkiego zdrowia psychicznego były niezwykle dotkliwe. Ponieważ pandemia koronawirusa szybko rozprzestrzeniała się na całym świecie, wywoływała znaczny stopień strachu, obaw i niepokoju w całej populacji. W szczególności narażone były osoby znajdujące się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia przez wirusa, takie jak osoby starsze, opiekunowie i osoby z podstawowymi schorzeniami.

Jednak znaczne obniżenie dobrostanu psychicznego obserwowały także osoby, które uznalibyśmy za uprzywilejowane – czyli te, które nie straciły pracy i mogły w zdrowiu kontynuować swoje zajęcia w domu bez konieczności obawiania się o dach nad głową. Wielu z nas musiało całkowicie zmienić swój styl życia. Rodziny i grupy rówieśnicze musiały zmienić swoje zachowania i uporczywie przestrzegać tych zasad, nawet jeśli ponoszą koszty osobiste.
Zamknięcie w domach naruszyło zdrowie psychiczne ogromnej części społeczeństwa. Stało się tak dlatego, że siedzący tryb życia i niski poziom aktywności fizycznej, jakiego doświadczyliśmy podczas pracy zdalnej, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, samopoczucie i jakość życia jednostek. Samokwarantanna może również powodować dodatkowy stres i zagrażać zdrowiu psychicznemu obywateli.